بیست و سومین همايش ملي و نهمین همایش بين المللي بيمه و توسعه
شروع ثبت نام شرکت در همایش

خاتمه یافته است.

مهلت ارسال اصل مقاله 30 مهر ماه 1395
این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود
اعلام نتایج پذیرش مقالات

یکم آذر ماه 1395

آخرین مهلت ارسال فایل تصویری مقالات قابل ارائه

سوم آذرماه 1395

برگزاری همایش

13 آذر ماه 1395


بازگشت