سخنرانان :


دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ج.ا.ا

دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا

پرفسور دكتر هنري لوبژه ، استاد و رئيس بخش اقتصاد دانشگاه ژنو.

آقاي الكساندر آنكل، رئيس اجرائي شركت ارگو اينترنشنال اي‌جيبازگشت