فراخوان مقاله بیست و سومین همايش ملي و نهمین همایش بين المللي بيمه و توسعه
«كاركرد و ساز و كار بازار در صنعت بيمه»
13 آذرماه 1395
سالن همايش‌هاي بين المللي برج ميلاد

بازار بيمه همچون سایر بازارهای مالی تا حد زيادي وابسته به متغيرهاي دروني و بيروني است، متغیرهایی مانند محيط كسب و كار، ميزان دخالت نهاد ناظر، ساختار بازار، رقابت و اعتماد عمومي از يك طرف و متنوع‌سازي محصولات، روش ارزيابي خسارات، شفاف‌سازي اطلاعات و تقلب و تخلف از سوی ديگر مباحث عمده‌اي هستند كه در بيست و سومين همايش ملي و نهمين همايش بين المللي بيمه و توسعه مورد نقد و بررسي قرار خواهند گرفت. پژوهشكده بيمه مانند روال گذشته به مناسبت روز بيمه تلاش دارد تا اين همايش يك روزه را با محوريت اصلي «كاركرد و ساز و كار بازار در صنعت بيمه» برگزار نمايد. ناظران، مديران، دانشجويان، متخصصين، فعالان صنعت بيمه و مراكز علمي و پژوهشي از سرتاسر جهان گردهم مي‌آيند تا درباره مسائل مشترك در بازار مالي همواره متغير فعلي، به بحث، گفتگو و تبادل نظر بپردازند. اين همايش ملي و بين المللي همواره ثابت نموده است كه فراتر از يك گردهمايي و ارائه سخنراني بوده است چراكه در برخي موارد سبب تغيير در سياست گذاري‌ها و مقررات در صنعت بيمه كشور شده است. پژوهشكده بيمه بدينوسيله در نظر دارد از كليه محققين، انديشمندان، متخصصين، اساتيد برجسته و افراد علاقمندان دعوت نمايد تا مقالات خود را به اين همايش ارسال نمايند.


محورهای همایش:

1

فضای کسب و کار در صنعت بیمه

2

تحلیل ساختار بازارهای بیمه مستقیم و اتکایی (قدرت بازار و...)

3

قیمت منصفانه در بازار بیمه

4

نوآوری و تنوع بخشی به محصولات بیمه ای در بازار بیمه

5

روش ارزیابی خسارت، اعتماد عمومی به صنعت بیمه و رضایت مشتری

6

افشای حقوق و تعهدات متقابل بیمه‌گذار و بیمه‌گر

7

حساسیت بازار بیمه به شوکهای اقتصاد کلان

8

تعامل بازار بیمه با سایر بازارهای مالی

9

ورود بیمه گران خارجي به بازار بیمه

10

رقابت پذیری شرکتهای بیمه داخلی با شرکتهای بیمه خارجی

11

نهاد سازی در بازار بیمه

12

شکست بازار در صنعت بیمه و ضرورت و حدود دخالت نهاد ناظر

13

تقلب و تخلف در بازار بیمه




روند ارائه و پذیرش مقالات:
علاقه مندان می توانند مقالات خود را از طریق وب سایت همایش ارائه نمایند. مقالات واصله به دبیرخانه علمی همایش پس از طی مراحل داوری و در صورت پذیرش کمیته علمی همایش، به دو صورت ارائه شفاهی و ارائه پوستری پذیرفته خواهد شد.


تاریخ های مهم  :

شروع ثبت نام شرکت در همایش

متعاقبا اعلام خواهد شد

مهلت ارسال اصل مقاله 30 مهر ماه 1395
این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود
اعلام نتایج پذیرش مقالات

1 آذر ماه 1395

آخرین مهلت ارسال فایل تصویری مقالات قابل ارائه

متعاقبا اعلام خواهد شد

برگزاری همایش

13 آذر ماه 1395

 

 

 

 

بازگشت